บริษัท แอ๊คฟิน แอ๊ดไวซ์ซอรี่ จำกัด | ที่ปรึกษาทางการบัญชี การเงิน และระบบการควบคุมภายใน |
 
 
Untitled Document
 
 
     
 
        AcFin as a professional accounting tax and finance advisory company aims to develop its own staffs to
be the qualified staffs who are able to support our valuable clients as mentioned in the Mission.
AcFin ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการบัญชี ภาษีอากรและการเงิน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีคุณค่าของเราตามที่เรากล่าวไว้ในพันธกิจของบริษัท
 
       The selected persons will be provided both in-house and outside training to ensure that they will be
able to work with the team and also provide a good support to our valuable clients as a professional advisory
team  who work based on our professional code of ethics.
        พนักงานของเราทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะสามารถทำงานและให้บริการลูกค้า
ที่มีคุณค่าของเราอย่างเป็นมืออาชีพด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี   
 
     
            We truly  believe that all selected persons will be happy with the work environment, activities or trips provided to the team from time to  
 

time together with fringe benefits paid more than once a year.

 
            เรามั่นใจว่าพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อมาทำงานกับ AcFin จะมีความสุขกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร  
  สนุกกับกิจกรรมต่างๆระหว่างปี การเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวประจำปี และสิ่งสำคัญที่สุดที่เราตอบแทนให้กับพนักงานของเราก็คือโบนัสและสวัสดิการต่างๆ  
  ที่จะทำให้ทุกคนมีใบหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลาการทำงาน  
     
 
     
 
 

   If you are interested, we have the room for you to grow in the following areas :

 
 

   ถ้าคุณสนใจที่จะทำงาน และเติบโตกับเราในหน้าที่การงานด้านต่าง ๆ ที่กล่าวด้านล่าง

 
 
Accountant 
Assistant Auditor   
Auditor  
 
 
  บริษัท แอ๊คฟิน แอ๊ดไวซ์ซอรี่ จำกัด
  ที่อยู่ : 1056/64 หมู่บ้านคาซ่า ซิตี้ ถนนรามคำแหง
    แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทร : 0-2376-3061 to 2    แฟกซ์ : 0-2376-3064